DEMALT GROUP

SOT, NESER, PËRGJITHMONË!

NË SHTËPITË TUAJA ME

PRODUKTET TONA

Gota Letre

Linja prodhimi - Produktet tona

Tasa Letre

Linja prodhimi - Produktet tona

Kunja Dhembesh

Linja prodhimi - Produktet tona

Shtupa microfiber

Linja prodhimi - Produktet tona

Llampa
elektrike

Linja prodhimi - Produktet tona

Fshesa per pastrim

Linja prodhimi - Produktet tona

Produktet më të sigurta dhe cilësore

Jemi të dedikuar tju sjellim cilësinë dhe llojshmeri tek produktet tona. 

KU NDODHEMI?